HÔI THẢO DỰ ÁN “CẢI TẠO ĐẤT VÀ KIỂM SOÁT DƯ LƯỢNG TRÊN CÂY LÚA NĂM 2023 – 2024”

Vừa qua, Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Thái Thị và Ủy ban nhân dân xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thảo triển khai dự án “Cải tạo đất và kiểm soát dư lượng trên cây cây lúa năm 2023 – 2024”

Người nông dân hứng khởi với sự chia sẻ của PGĐ công ty cổ phần Nông Nghiệp Thái Thị

Ông Lê Văn Cầu – Phó chủ tịch ủy ban Nhân dân xã Thạnh Trị phát biểu

Dự án thực hiện nhằm thúc đẩy vào hoạt động sản xuất trồng lúa hữu cơ và cải tạo đất, tạo vùng canh tác bền vững.

Tại Hội thảo, sau khi nghe chia sẻ, hầu hết cáchộ nông dân đều đánh giá cao hiệu quả sẽ đạt được. Việc triển khai Dự án đã góp phần thay đổi phương thức sản xuất, canh tác giúp các hộ nông dân có hướng chuyển đổi phương thức sản xuất từ vô cơ sang hữu cơ kết hợp, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn. Giúp cán bộ nông nghiệp các xã, thị trấn có thêm cơ sở thực tiễn trong việc hướng dẫn nhân dân sản xuất.

Dự án được ông Lê Thái Bình chia sẻ rất nhiệt tình

Từ kết quả trên cho thấy: Khả năng duy trì và nhân rộng mô hình dự án  tại xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp là rất khả thi. Do đó, các xã, huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn thực hiện dự án ” Cải tạo đất và kiểm soát dư lượng trên cây lúa năm 2023 – 2024 ” nhằm tăng hiệu quả, cải thiện đất đai cho bà con nông dân.