TRIỂN KHAI DỰ ÁN ” CẢI TẠO ĐẤT – CẢI TẠO CHẤT LƯỢNG HƯƠNG VỊ – KIỂM SOÁT DƯ LƯỢNG NÔNG SẢN TRONG CANH TÁC TRỒNG TRỌT “

💥💥 Ngày 28/10/2023 vừa qua, tại hộ anh Lê Văn Bình, Công ty Nông Nghiệp Thái Thị kết hợp với Hội Nông dân xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách tổ chức buổi hội thảo” Triển khai dự án Cải tạo đất – Cải tạo chất lượng hương vị – Kiểm soát dư lượng nông sản trong canh tác trồng trọt”.

 

🌿🌿🌿 5 Lợi ích khi tham gia dự án cùng Nông Nghiệp Thái Thị.
1️⃣ Đất được cải tạo màu mỡ tơi xốp hơn vì sử dụng hữu cơ.
2️⃣ Lợi ích bền vững hơn cho các vụ sau vì giảm chi phí vật tư.
3️⃣ Công ty luôn mong muốn đồng hành xuyên suốt cùng bà con vì lợi ích của cả hai bên.
4️⃣ Giá trị nông sản sẽ ngày càng tăng lên vì sản phẩm an toàn.
5️⃣ Vật tư đầu vào đồng nhất;

Kỹ thuật canh tác đồng nhất;
Chất lượng sản phẩm đồng nhất;
Bà con nông dân đồng tâm;
Tất yếu sẽ có đồng tiền.