QUY TRÌNH CHUNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM THÁI THỊ

 QUY TRÌNH CHUNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM THÁI THỊ

I. DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THÁI THỊ:

1.Tinh dầu cá Omega 3-6-9

– Cung cấp dinh dưỡng

– Bảo vệ thực vật

– Tạo phẩm chất, chất lượng nông sản

– Tiết kiệm chi phí canh tác cho cây

2.Men vi sinh cải tạo đất:

– Hoàn nguyên đất

– Bảo vệ sự tấn công vi sinh vật có điều kiện

– Làm đất tới xốp

– Phân giải các chất hữu cơ khó tan làm đất tới xốp, giúp đất khô cằn trở nên màu mỡ

– Giúp cân bằng độ pH, giảm độ phèn của đất

– Tiêu diệt tuyến trùng, giun, sán bào tử mầm bệnh

2.Phân gà ủ hoai (Dạng bột và dạng viên)

– Cung cấp đạm cho cây trồng

– Các khoáng trung vi lượng

– Bổ sung nguồn vi sinh tham gia cải tạo đất

4.Men vi sinh tuyến trùng:

– Đề phòng vi sinh vật gây hại cho rễ cây

– Phát triển bộ rễ khỏe mạnh

– Giảm chi phí thuốc BVTV

5.Phân đạm cá:

– Ổn định sinh lý cây trồng

– Cung cấp dinh dưỡng trực tiếp

– Bổ sung một lượng lớn chất mùn, acid Humic, Humin

– Giúp cải tạo các đặc tính hóa học –  sinh học – vật lý của đất

– Thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn / nấm có lợi

6.Men xử lý sâu bọ:

– Phòng trừ sâu đục thân, sâu cuốn lá, sâu vẽ bùa, bọ trĩ, rệp sáp, rầy nâu, nhện đỏ.

– Tiêu diệt trùng giun sán, bào tử nấm bệnh.

– Ức chế tuyến trùng rễ: hồ tiêu, cà phê, cà chua,…

II. QUY TRÌNH SẢN PHẨM KẾT HỢP:

 

quy-trinh-san-pham-thai-thi

 

 

quy-trinh-thai-thi

quy-trinh-thai-thi